DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartFoto gemaakt op de 1e dag van het carnaval in 1961.

Foto School Sofie en Victor denken dat ik een foto van ze wil maken maar ondertussen film ik ze. Natuurlijk vergeten wij ook de kidz zelf niet, zij hebben hun eigen kidzzone. In de eerste acht jaar dat een kind naar school gaat, leert het heel veel. Jan en Rien Timmermans waren de grondleggers van dit boek. De homepage is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de Schoolgids van de C. Ook in de manier waarop we het kind waarderen en beoordelen, steeds kijkend naar het unieke en eigene van elk kind apart en in het omgaan met elkaar, proberen we iets te laten zien en door te geven van wat Gods bedoeling is met de mensen.

Scholieren in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs krijgen met ingang van komend schooljaar een week minder les. Er zijn cursussen speciaal gericht op de amateur en er zijn activiteiten gericht op de aankomend professional. Foto gemaakt op de 1e dag van het carnaval in 1961. Dus neem daarom gauw een kijkje, zet je boxen aan en geniet van ikkeben.

De bovenschoolse directie vormt het dagelijks bestuur van het directieberaad en woont als adviseur alle vergaderingen van het algemeen bestuur bij. If not spesified it will get the default width spesified above. Om de zoveel tijd is er ook een fotowedstrijd en de winnaar krijgt een ereplaatsje.

Direct na je registratie zie je alle oud-klasgenoten en docenten op jouw school. Juist vanuit de Bijbel kunnen we lerendat mensen het beeld dragen van God en daarom waardevol zijn in Zijn ogen, dat de aarde ons in bruikleen is gegeven en dat we samen moeten werken aan een goede aarde. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.