DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHaal je minder studiepunten, dan krijg je een negatief advies.

Studie Advies Wanneer je uiteindelijk toch een negatief advies krijgt, waarmee je het niet eens bent, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Download the English version of the study guide here. Melding van studievertraging is ook van belang als je een beroep op andere regelingen wilt doen, zoals verlenging van studiefinanciering of inschrijving beŽindigen en restitutie van collegegeld.

Wanneer je inschrijving is afgerond, kunnen veranderingen in je situatie of studieplannen het noodzakelijk maken om je gegevens in onze administratie aan te passen. Bij Juridische Zaken kunt u navragen of de geboden informatie correct is. In een ander geval is het misschien verstandig te kiezen voor een andere leerroute.

Links langs de Martinitoren lopen de Kreupelstraat in, na honderd meter zitten we aan je linkerhand. De functie van de propedeuse wordt dus onderverdeeld in drie categorieŽn, te weten de oriŽnterende, de selecterende en de verwijzende functie. Studenten moeten dit al weten voor ze een keuze hebben gemaakt voor de betreffende opleiding. Bent u niet bekend met het academische systeem van ECTS, modules en blokken? Hier vindt u het een en ander toegelicht. Er is altijd een tijdsverschil tussen het moment waarop een besluit over een reglement, of een wijziging in een reglement is genomen en het tijdstip waarop dat reglement via internet beschikbaar is.