DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHerriėt Weegenaar en Herman Kolthof beschrijven het invoeringsproces van natuurlijk leren op basisschool De Klaverweide in Almere.

Het Basisschool Maar in de praktijk valt het allemaal wel mee en gaat het best oke met de massa. In eerste theorie is school een dienstverlener, die een dienst levert namelijk onderwijs aan hun kinderen aan ouders. Een ander voorbeeld dat onlangs voor de televisie was is de Katholieke basisschool St. Controleer je haar daarom goed, vooral dicht bij je hoofdhuid.

Je hebt het volste recht het niet eens te zijn met de school of de oudergeleding van de MR. Als je elkaars verwachtingen niet kent, dan blijft er een kloof tussen ouders en de school. De invoering van natuurlijk leren op basisschool De Klaverweide in Almere laat een verhaal zien van hoe leraren met en van elkaar leren.

Klopt, maar dan moet een school wel het initiatief nemen om met ouders om tafel te gaan zitten, zich open te stellen. Bovendien leiden ze niet tot een individueel recht op iets. Alex van Emst vertelt over de omslag in het denken over leren bij leerlingen en ouders. Dan is de verhouding ongelijkwaardig, en dat is de visie waarbij ouders betutteld mogen worden. Het zijn jongeren die zijn vastgelopen in hun schoolloopbaan en soms in de thuissituatie en voor wie geen passende voorzieningen beschikbaar zijn. Je kunt al hoofdluis hebben voordat de jeuk begint.