DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet Franse Ministerie van Onderwijs ziet geen stijging.

Franse Scholen En die zijn zo makkelijker uit te sluiten door de 'echte Fransen'. Hun islam is vaak veel politieker dan dat van hun ouders. Het Franse Ministerie van Onderwijs ziet geen stijging. Onbedekt vrouwenhaar zou dat namelijk allemaal bij mannen uitlokken.

Stasi stelde in december voor om alle religieuze tekens op scholen rigoureus te verbieden. Sluiers maken de tegenstandsters zichtbaar, vindt men daar. De belangrijkste georganiseerde tegenstanders van het Franse verbod zijn extreem-rechts. Ook in Nederland wordt regelmatig gediscussieerd over de hoofddoek en de sluier. Serieuzer is het argument dat meiden hoofddoeken gebruiken als sleutel, om de deur uit te mogen. Een scherpe scheiding tussen kerk en staat bestaat helaas helemaal niet in Nederland. Liberalen keren zich meestal tegen alle religieuze uitingen. De Beierse CSU-premier Stoiber was het met haar eens. Doen ze hem af, dan wacht hen mogelijk de toorn van de familie en andere moslims. Het moet een volkomen vrije keuze zijn om een hoofddoek te dragen. Tien jaar lang was ze in Iran verplicht om de sluier te dragen.

Voorwaarde is volgens hem wel dat de meer dan vijf miljoen moslims in Frankrijk zo'n maatregel niet mogen uitleggen als vijandig. Veel voorstanders zijn te vinden bij de linkse partijen, voor wie de scheiding tussen kerk en staat een heilig republi-keins principe dient te blijven. In 1979 demonstreerden in Iran nog tienduizenden vrouwen met gevaar voor eigen leven tegen de sluierdwang. De debatten over een wettelijk verbod op de hoofddoek verdelen Frankrijk diep. Maar een gewone hoofddoek wordt over het algemeen wel geaccepteerd. In Turkije liepen 30 jaar geleden alleen vrouwen op het platteland nog met hoofdbedekking. Die hebben alleen negatieve ervaringen met hoofddoeken en sluiers. Hoofddoeken en sluiers staan in meer Europese landen ter discussie.