DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet Stedelijk Steunpunt Brede School is dagelijks van 8.

Brede School Op alle drie de niveaus speelt dat het bouwen aan brede scholen niet alleen met stenen gebeurt, maar dat het ook mensenwerk is. Deze notitie is een extra bijlage bij die kwaliteitskaart. School Film Festival is een activiteit van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie NIF voor het primair en voortgezet onderwijs.

Casanova heeft als doel de samenwerking tussen bibliotheken en brede scholen te ondersteunen en te stimuleren. De spotjes worden geproduceerd door particuliere productiebedrijven en de begeleiding ervan ligt meestal in handen van de Dienst Publiek en Communicatie. De resultaten en producten van het Casanova project zijn beschikbaar. Partijen moeten met elkaar tot overeenstemming en afstemming komen en afspraken maken.