DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan Ligthart



Het eerste jaar van deze tweejarige deeltijd opleiding moet gezien worden als een overbruggingsjaar naar het tweede en laatste jaar.

Deeltijd Opleiding Kandidaten voor deze opleiding dienen te beschikken over een bachelor of master diploma. Type hier jouw trefwoord administratie, virtueel, creatief,. Na voltooiing van deze opleiding ontvangen studenten het diploma Master of Museology M. Om het getuigschrift te kunnen behalen dient de student zich in te schrijven bij Fontys Hogescholen. Daarnaast is er het International Masterīs Degree Programme in Museology, een masteropleiding van 18 maanden. De Reinwardt Academie werd in 1976 opgericht en maakt sinds 1987 deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Opleidingen in Australie, landinfo, accommodatie etc. In het eerste jaar hoeft er nog geen stage gelopen te worden. Let op! Een aantal opleidingen heeft een afwijkende aanmeldprocedure. Veel docenten werkten zelf in een museum of een verwante instelling.