DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen.

Ook een vavo-kandidaat die slechts opgaat voor een deeleindexamen voor een of meer vakken kan slagen als hij deze vakken aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen. Jb schreef Ik vind dat ze bij buro renkema altijd de zelfde soort grappen maken die wel erg voorspelbaar zijn en soms ook wel flauw. Eindexamenbesluit artikel 49 en dus geen recht heeft op het diploma. Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen. Een vavo-kandidaat die voor een of meer vakken is opgegaan en deze niet aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen, kan niet slagen en ook niet afgewezen worden.

Lees hier het gehele reglement eindexamen 2007-2009. Zie Eindeexamenbesluit artikel 22 lid 1 Die vakken worden niet op de cijferlijst vermeld. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Voor een aantal vakken en werkstukken moet de beoordeling voldoende of goed behaald zijn. Een kandidaat voor vmbo theoretische leerweg mag volstaan met minder vakken als hij een vavo-examen afgelegt. Aan de kandidaten zal in een Programma van Toetsing en Afsluiting PTA schriftelijk informatie worden verschaft over de eisen per vak en deze zullen zo nodig door de vakdocent mondeling worden toegelicht. De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing. De resterende vakkencombinatie moet natuurlijk weer aan de sectoreisen voldoen.

Ik vind dat ze bij buro renkema altijd de zelfde soort grappen maken die wel erg voorspelbaar zijn en soms ook wel flauw. Dit betreft de vakken beeldenede vorming en lichamelijke opvoeding. Oefen met de oude examens voor de beroepsgerichte vakken van de Gemengde Leerweg GL. In geval van een gespreid examen doet zich een speciale situatie voor. Op welke wijze de punten worden toegekend en hoe het eindpunt wordt berekend. Elke kandidaat krijgt na het bekendmaken van zijn cijfers recht op het herkansen van het centraal examen voor één vak, ongeacht of hij zijn examen al kon voltooien en de uitslag voor hem kon worden bepaald.