DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet examenonderwerp voor filosofie havo voor 2007 en 2008 is Utopie.

Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Dringend aangeraden wordt om de explicitering goed te raadplegen. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Je moet aangeven op welk onderwerp je wil reageren. Stap voor stap wordt naar het examenniveau toegewerkt. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing indien na het jaar waarin het eindcijfer of de beoordeling is vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn verstreken.

Vrijstelling kan bij het profielexamen ook worden verleend als voor het desbetreffende vak het eindcijfer 5 of 4 is behaald mits de kandidaat, gezien de uitslagregel, kan slagen. Jan Rudolf Thorbecke, indiener van de liberale grondwet van 1848. Domein D, sociale filosofie, is het Domein voor het centraal examen in 2007 en 2008. Kinderwet van Van Houten met quizje, recensie van het boekje van Willemien Schenkeveld over het Kinderwetje van Van Houten.

Zou me niks verbazen als ik tussen de 9 en de 10 heb. Economie voor jou brengt de achterkant van het financiŽle en economische nieuws door Rolf Schondorff en Jan Pleus. Bij ministeriŽle regeling worden nadere voorschriften gegeven voor de toepassing van het eerste lid. Schoolplaten van Isings geschiedenis en Jetses dagelijks leven of Jac.

Russisch, Spaans of Turks, Collegenet helpt je verder. Maar van de leerling wordt nauwelijks meer verwacht dan het uitvoeren van enkele berekeningen. Ook hier is de verwijzing naar de actualiteit weinig meer dan een fraaie vlag die een enigszins teleurstellende lading moet dekken. Ik heb 9 vrouwen, die genade vroegen op een hoop moeten zetten en ze zoo dood laten schieten. Vakken in de periode van de eerste drie leerjaren v.