DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet gaat hier om praktische kennis van de digitale leeromgeving en om onderwijskundige kennis.

Docenten kennis en ervaring laten opdoen bij het gebruik van een digitale leeromgeving. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het niet mogelijk om op alle suggesties te reageren. Internetwijzer Basisonderwijs onderhoudt alleen een scholenlijst voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Een baan in het onderwijs is meer dan elke dag voor de klas staan. De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook het project Lekker Fit!, voorheen bekend als Elke dag bewegen. De elektronische leeromgeving stimuleert mij actief met de cursus bezig te zijn. Hun promotiewerken verschijnen binnenkort bij de OU. De elektronische leeromgeving heeft het leren positief be´nvloed. Goed communiceren vergt meer dan alleen helder taalgebruik.

Wil je weten hoe deze wiki ontstaan is, kijk dan op WaaromDezeWiki. Bijna al je lessen moet je voorbereiden, thuis of op school. Je kunt je allereerst in kinderen inleven en begrijpt wat hen interesseert. Voor kleine vragen kunnen ze bij je terecht na schooltijd.

Communiceren is niets anders dan gedachten uitwisselen. De manager, de baas, de leidinggevende, de chef, de stuurman. Je kunt hoofdletters en kleine letters gebruiken zoals je wilt. De Ouderraad van De Kring nodigt u van harte uit om aan deze zeer actuele thema-avond deel te nemen op woensdag 18 oktober. Voor de opzet van zo'n hangplek ontwikkelde hij een methodiek.

Voor de procedures rond het gebruik van Nestor, voor informatie over training en ondersteuning. Deze Wiki maakt oorspronkelijk gebruik van WakkaWiki. Alleen na toevoeging aan onze database krijgt u bericht. Voor achtergronden, informatie over het Nestor Steunpunt Letteren, en een beschrijving van de mogelijkheden.