DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet is de integratie van scholen die deze opleiding uniek maakt.

Communicatie Opleiding Digitale leerondersteuning, praktijkopdrachten van uw opleiding, vragen stellen aan docenten en ervaringen delen met medecursisten. Of de boodschap inderdaad bij de ander over komt, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze opleiding is bestemd voor mensen die werkzaam willen zijn op het terrein van management, advies, hulpverlening, onderwijs en gezondheidszorg. Na korte theoretische inleidingen gaat u aan de slag met oefeningen en rollenspelen. Uiteraard kun je sneller studeren als je dat wilt en zo de opleiding sneller afronden.

Een absolute aanrader voor iedereen die zijn vaardigheden op het gebied van commununicatie verder wil ontwikkelen. De zender kan hierdoor weten dat de lading van zijn boodschap is overgekomen. Persoonlijke ontmoeting en persoonlijke aandacht kenmerken onze werkwijze. In de training Constructief vergaderen gaan we uit van uw praktijksituatie. De ontvanger reageert namelijk altijd op de zender. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per vak.

Feedback kan zowel bewust als onbewust worden gegeven. Vooral de intonatie en de mimiek spelen hierbij een grote rol. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard ECTS. Hier komen je theoretische kennis en je praktijkervaring samen. Er wordt altijd gekozen voor een manier voor het overbrengen van de boodschap. Eerst leer je de praktijk goed kennen en voer je veel werkzaamheden zelf uit. In de training Goed waarnemen, juist interpreteren, effectief communiceren staat leren door doen centraal.

Gedachtenlezen is geen gave waar de meeste mensen over beschikken.