DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet op FileMaker gebaseerde Onderwijs Administratie Systeem (O.

Het Administratief Centrum telt 69 fte medewerkers en werkt op basis van vastgelegde procedures, conventies, definities, formats en tijdslijnen. Ook was snel geanalyseerd dat de beveiliging verbeterd kan worden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt echter wel regels aan het verzamelen van persoonsgegevens, ook als het gaat om het onderwijs. Al die opmerkingen en observaties worden in het dossier opgenomen, zodat de vervolgschool weet wat voor vlees ze in de kuip krijgt. Het op FileMaker gebaseerde Onderwijs Administratie Systeem O. We hebben een overzicht gemaakt van populaire opleidingen en cursussen.

De gemeente zal ook gegevens aanleveren, zoals adresgegevens en geboortedata. Inzicht in de inkomsten en uitgaven van de faculteit worden middels kwartaalverslagen en een jaarverslag kenbaar gemaakt. Alle informatieve vragen en antwoorden zijn ook direct te raadplegen. Weten ouders wat hun rechten zijn? Nee, over het algemeen weten ouders dit niet en ze vragen er ook niet naar. Dat die informatie veel sneller en voor veel meer partijen opvraagbaar is, is alleen maar handig.

Een van die regels is dat ouders op de hoogte gebracht moeten worden van datgene wat scholen doen. Vele activiteiten worden projectmatig gevolgd en daartoe worden overzichten verstrekt. Vind de passende FileMaker producten voor uw organisatie. Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online. De meeste betalingen lopen via een bank, maar voor uitzonderingen is een beperkte kas aanwezig.

Voorontwikkelde databases geven u een voorsprong bij de ontwikkeling van uw oplossing. Als we alles volgens de regeltjes moeten doen, komt er nooit iets van de grond. Het vinden van de juiste studie is nu erg eenvoudig. De leerkracht bepaalt welke informatie relevant is en welke niet !. Kunnen ouders de dossiers van hun kinderen inzien? Van de Heuvel denkt dat ouders aan de basisscholen kunnen vragen om een uitdraai te maken van het dossier. De dossiers worden opgeslagen in een centrale database, waar de middelbare scholen dan via internet de informatie uit kunnen putten.