DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHier vindt u informatie over de dienst Primair Openbaar Onderwijs en over de openbare basisscholen, scholen voor speciaal en zeer speciaal onderwijs in Den Haag.

Openbare Onderwijs Librijn openbaar onderwijs is de nieuwe naam van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Delft-Rijswijk Tjidens een gezellige bijeenkomst, 's avonds in de Lindenhof, is de naam door Klaas Hiemstra,. Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen van een ander bieden de enige mogelijkheid onze complexe samenleving leefbaar te houden. Het openbaar onderwijs wil dan ook iedereen een passende opleiding bieden. Deze scholen liggen verspreid in Houten en hebben ieder een eigen profiel.

Het openbaar onderwijs in Houten is één organisatie die bestaat uit 6 verschillende zelfstandige scholen. Onze excuses voor de niet altijd even actuele teksten en stukken. OmschrijvingDe gemeente verzorgt het openbaar primair onderwijs in 58 scholen, waarvan 48 scholen voor basisonderwijs, 4 speciale scholen voor basisonderwijs en 6 scholen voor zeer speciaal onderwijs. Welke stappen kunt u verder zetten en waaraan moet u voldoen wanneer u bezwaar wilt maken.