DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHierbij wil ik vragen of iemand mij zal kunnen helpen met een scriptie waarin ik kenmerken van menselijk gedrag moet gaan beschrijven bv.

Een onderwerp dat je interesseert stimuleert tot schrijven. Dit doe je ondermeer door aan het eind van een hoofdstuk of paragraaf aan te geven wat volgt en waarom je daarop ingaat. In het schrijven en herschrijven gaat immers ook veel tijd zitten.

De scriptie is het slotstuk van je studie en daarmee waarschijnlijk het belangrijkste werkstuk dat je tijdens je opleiding maakt. Russisch, Spaans of Turks, Collegenet helpt je verder. Beoordelingenvan anderen kunnen bijzonder bruikbaar zijn bij het herschrijven van een tekst. Perfectionisme is een probleem dat verwant is met het vorige probleem. Raadpleeg andere scripties en publikaties om te zien hoe een literatuurlijst eruit hoort te zien.