DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIk wil graag actief aan de slag met het thema Ondernemerschap en Onderwijs.

Onderwijs Marketing Het versterken van het internationaal marketingbeleid is een beleidsprioriteit van de UvT. Ik heb dyslexie en op mijn huidige school krijg ik extra hulp. Het vignet is in het leven geroepen door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. SenterNovem verstrekt de certificaten en het vignet Leren Ondernemen. Deze beide ministeries willen dat het middelbaar beroepsonderwijs nauwer aansluit op de praktijk. Leren Ondernemen kan op verschillende manieren ondersteuning bieden.

Ik wil graag actief aan de slag met het thema Ondernemerschap en Onderwijs. Zo is je opleiding prima te combineren met je baan. Applinet is gerechtigd de prijzen te allen tijde aan te passen.

Op het Werkstuknetwerk staan meer dan 100 werkstukpakketten met verschillende thema's. Een aantal tips voor je literatuurlijst van uitgeverij ThiemeMeulenhoff. We hebben een overzicht gemaakt van populaire opleidingen en cursussen. Je kunt hoofdletters en kleine letters gebruiken zoals je wilt.