DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIn DiskIdee Radio podcast nummer 13 interviewt Jozef Schildermans DiskIdee-stagiair Kevin Leppens, die binnenkort afstudeert als Bachelor in de Informatica.

Studie Informatica In DiskIdee Radio podcast nummer 13 interviewt Jozef Schildermans DiskIdee-stagiair Kevin Leppens, die binnenkort afstudeert als Bachelor in de Informatica. Ook als u geen lid bent, kan u berichten ingeven voor de leden. Voor het zover is, verwachten we van jou dus een heleboel motivatie en inzet.

Vraag dat maar aan de duizenden studenten die al bij ons afstudeerden. Meer zelfs, we garanderen je een optimale begeleiding. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Maar uiteraard laten we je niet aan je lot over, daarvoor is je tijd in het hoger onderwijs immers te belangrijk.