DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIn de brugklas krijgen de leerlingen vanaf het begin huiswerk op.

Jouw bericht verschijnt op de homepage van huiswerk. Het leren inschatten van het effect van eigen en andermans gedrag is een vormend aspect. Ook dan blijft de docent helpen met de aanpak van het huiswerk.

Wij willen de leerlingen uitdagen na te denken over waarden en normen. Het is vrij van religieuze, politieke en andere uniforme opvattingen en be´nvloeding. We vinden het harstikke leuk dat je ons wil helpen om huiswerk. Verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen denkproces, handelen en welzijn is van groot belang. Na de kerstvakantie is er dagelijks huiswerk voor alle vakken.

Het is niet zo, dat een leerling thuis geen huiswerk meer hoeft te maken. Ook kun je kijken bij 'vakken', daar vind je bijvoorbeeld studieplanners en lesmateriaal. Medewerkers en leerlingen gaan met elkaar om op basis van openheid en redelijkheid. Subsidies voor de aanschaf van apparatuur en voor investeringen in infrastructuur.

Daarnaast worden er in de tweede helft van de brugklas steunlessen verzorgd voor leerlingen die bij een vak tegenvallende resultaten behalen. Je wordt bijna nooit gepest en als het gebeurt, dan doen ze er wat aan. Tot de kerstvakantie wordt dit huiswerk in de klas gemaakt, in het laatste deel van de les. De leerlingmentoren kunnen je ook helpen als je moeite hebt met een bepaald vak. Als onze leerlingen met plezier naar school gaan, dan is het mogelijk om goed te werken en te leren. Vrijheid is een groot goed, mits verbonden aan een verantwoordelijke opstelling ten aanzien van anderen.