DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIn de digitale versie van de Maartmededeling op www.

Www Eindexamen Vanaf september 2007 kan iedere belangstellende via www. Gebruik niet het br linebreak element voor het scheiden van paragrafen. Naar aanleiding van vragen van scholen staan in een bijlage op www. Kandidaten kunnen met al hun opmerkingen terecht bij het LAKS.

Dit geschiedt door middel van het onderwijsnummer via het beveiligde onderdeel IPO van www. De wijzigingen in deze regelingen hebben om dezelfde reden eveneens geen betrekking op de vakken Arabisch, Spaans en Turks. Deze zijn bij het centraal examen 2007 van toepassing en zijn op www.

In de digitale versie van de Maartmededeling op www. De grootte of het lettertype van de letters bevalt mij niet. Gebruik minstens het meta element voor het specificeren van de karakterset en plaats dit element zo hoog mogelijk in de head sectie van de markup.

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. Voor de praktische examens vermeldt de Regeling hulpmiddelen dat de toegestane hulpmiddelen en benodigde materialen en verbruiksgoederen bij de zending in januari aan de scholen bekend worden zijn gemaakt. Beschrijf niet het mechanisme achter het volgen van een link. Andere scholen kunnen de spe's wel afnemen, bijvoorbeeld als extra vak in de theoretische leerweg, maar kunnen het eindcijfer niet bij de uitslagregeling betrekken.