DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIn deze regeling wordt bepaald, hoe een diploma havo of vwo (profiel) kan worden behaald met vrijstellingen op basis van een eerder afgelegd profielexamen.

Staatsexamen Havo In deze regeling wordt bepaald, hoe een diploma havo of vwo profiel kan worden behaald met vrijstellingen op basis van een eerder afgelegd profielexamen. Het tweede tijdvak vindt plaats op 18, 19 en 22 juni. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing indien na het jaar waarin het eindcijfer of de beoordeling is vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn verstreken. Bij ministeriŽle regeling worden nadere voorschriften gegeven voor de toepassing van het eerste lid.

Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Voor weer andere vakken heeft hij een advies gegeven. Association of Spanish Schools in MŠlaga, Association of Spanish Schools in. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Iedereen met de ambitie om vooruit te komen kan bij Luzac aankloppen. Instromen kan in elke klas, desnoods tijdens het jaar.