DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIn het kader van de kwalitatieve versterking van de lerarenopleidingen basisonderwijs zijn lectoren binnen de opleidingen aangesteld.

Lesmateriaal Onderwijs Interactieve oefentoetsen, practica, werkstukken, eindexamenopgaven en verslagen voor het middelbaar onderwijs. Dit betekent dat uw mailprogramma html-codes moet accepteren. Online werkbladen voor allerlei thema's binnen het basisonderwijs. Download De kunst van het vertellen van historische verhalen.

Geeft extra materiaal voor het zaakvakonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs. Informatie en spelletjes rond energie en leefmilieu. Werkgroep die werkmappen aardrijkskunde voor het middelbaar onderwijs in Vlaanderen maakt. Een overzicht van electronische en digitale leeromgevingen.