DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIn vele Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland werken therapeuten die een gespecialiseerde opleiding volgden in de speltherapie.

Opleiding Psychotherapeut Martine Pante, klinisch psycholoog, opleiding relatietherapie, opleiding Pesso-therapie, zelfstandige praktijk in Lokeren. Else-Marie Vanden Eerenbeemt, Nederland, Stafdocent van de Hogeschool in Amsterdam, trainer contextuele gezinstherapie. In het voorjaar 2007 start in Kern opnieuw een tweejarige opleiding Gezinsbegeleiding.

De opleiding duurt 4 jaar, met een frequentie van 2 dagen per maand. De imaginaire wereld van het spel biedt aan het kind enige veiligheid en macht. Deze opleiding duurt 2 jaar met een frequentie van 2 opleidingsdagen per maand. Danny Verstraeten, klinisch psychologe, relatietherapeute, psychoanalytica, privé-praktijk, docente sociaal hoger onderwijs. In vele Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland werken therapeuten die een gespecialiseerde opleiding volgden in de speltherapie. In de speltherapie wordt gebruik gemaakt van de capaciteit van het kind om spelenderwijze uitdrukking te geven aan innerlijke processen.

De opleiding duurt 2 jaar, met in principe een frequentie van 2 opleidingsdagen per maand. Heeft samen met Salvador Minuchin het Minuchin Center for the Family opgericht. De volledige opleiding duurt 4 jaar, met in principe een frequentie van 2 opleidingsdagen per maand niet in juli en augustus.

Marleen Heylen, psychologe en jeugdcriminologe, opleiding contextuele familietherapie, docente in de bijscholing van KH-Leuven, departement Sociale School-Heverlee, supervisor in het eerstelijnswerk. In de module Gezinsbegeleiding staat gedurende 2 jaar het systeemmodel op de voorgrond. In het voorjaar 2007 start in Kern opnieuw een opleiding individuele begeleiding van kinderen. Het spel is het natuurlijke medium van kinderen, en dient onder andere om te verwoorden en te verwerken wat er in hun wereld gebeurt. Liesbet Smeyers, maatschappelijk werkster, opleiding familietherapie, werkzaam in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling K.

Jules Mulder, psycholoog, opleiding gedragstherapie, directeur De Waag, Van der Hoevenkliniek, Utrecht. In de module Contextuele Hulpverlening is de focus gedurende 2 jaar het intergenerationele model van Nagy. In de opleiding komt zowel het werken met paren als het werken met gezinnen uitgebreid aan bod. Middelen daarbij zijn poppen, figuren, tekeningen, foto's, zandbak, kostuums, enz.