DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartInclusief Onderwijs is daartoe een van de sleutels.

Onderwijs Stichting Stichting Zelfstandige Gymnasia neergelegd in het Directiestatuut. Zij kan u meevoeren naar talloze onbekende, maar boeiende plekken in de stad. Hierin wordt als uitgangspunt gekozen dat inclusief onderwijs eerder regel dan uitzondering zou moeten zijn.

Wat deze personen voornamelijk bindt is hun gemeenschappelijke interesse in kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen. Zijn terrein bij de Vrije Academie is de Art Nouveau en Algemene Kunstgeschiedenis. De afstemming tussen de secties vindt plaats in het stichtingsbestuur. De vraag is echter hoe ver wil men gaan en wanneer we het echt gaan merken.

De Nederlandse regering wil dat de strikte scheiding tussen speciaal en gewoon onderwijs wordt opgeheven en dat gehandicapte leerlingen kunnen kiezen voor ondersteuning op de gewone school. Veel grote maatschappelijke veranderingen zijn klein begonnen. Onderwijsverandering begint met een visie; een visie die burgerrechten en de rechten van het kind respecteert. Ada Bosman bestrijkt het noorden van het land en verzorgt veelal de cursussen in Groningen. Voor speciaal onderwijs, maar dan op de gewone school. Muriel stond aan de wieg van ons vierdelige Colloquium Kunstgeschiedenis.

Inclusief onderwijs zet zich niet af tegen speciaal onderwijs. Hij vertaalt, illustreert, fotografeert en hij geeft bevlogen les. Inclusief Onderwijs is daartoe een van de sleutels. Behalve bij de Algemene Kunstgeschiedenis ligt haar hart bij de Moderne Kunst. Zij geeft voor de Vrije Academie de Vervolgcursus Kunstgeschiedenis. Middeleeuwen geeft hij vele verschillende cursussen Algemene Kunstgeschiedenis.