DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIndien u de scores van leerlingen digitaal opslaat, kunt u die ook in digitale rapportvorm presenteren.

De school kan voor de ouders het digitale rapport desgewenst in het Ouderportaal beschikbaar stellen. Het project ontvangt 1,2 miljoen euro overheidssubsidie. Symposium about European ict supported teacher training. De milieuorganisatie wil met de escorte een signaal afgeven aan het ministerie van VROM, zei algemeen directeur Liesbeth van Tongeren. Gegevens van leerlingen worden daarin gedurende hun schoolperiode verzameld en bewaard. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als stofdeeltjes worden ingeademd.

De stofdeeltjes kunnen ontstaan als het asbest wordt verbrand of verwerkt. Greenpeace voer maandag met twee bootjes de tanker tegemoet. Het gaming-project Leren in een virtuele wereld van de Stichting RechtenOnline is één van de winnaars van de jaarlijkse prijsvraag van het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT. Basisscholen in die gemeente maken gebruik van een online databestand.

De leerkracht kan de berekende score eventueel nog vervangen door een eigen waardering.