DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartInformatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs.

Havo Examens Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Vrijstelling kan bij het profielexamen ook worden verleend als voor het desbetreffende vak het eindcijfer 5 of 4 is behaald mits de kandidaat, gezien de uitslagregel, kan slagen. Ik heb vorig jaar al examen gedaan havo, en nu ben ik bezig met tentamens Bedrijfseconomie HBO.

Wel zijn apparaten van andere merken met vergelijkbare prestaties toegestaan. De nadere besluiten komen er op neer dat, waar dat op grond van de examenprogramma's mogelijk is, kandidaten oude stijl dezelfde opgaven op het centraal examen krijgen als kandidaten nieuwe stijl. De leerlingen van Toerisme organiseerde de reis zelf en maakte het programma voor de week in Fush. Hebben jullie wel alles afgekregen? Ik gelukkig wel dan. Volgende keer als de school een uitstapje organiseert, mogen ze best een plek uitkiezen die de moeite waard is.

Vooral Economie-1,2 en Wiskunde A1,2 zijn bij mij de moeilijkste vakken. Hier wordt er nogmaals op gewezen dat het geheugen van deze machines voor het centraal examen niet hoeft te worden gewist. Verschil in leerstof en vaardigheden te groot om overlap te vergroten. Als je nu klaagt over de moeilijkheid van je examen, wens ik je veel succes met je vervolgstudie. Duits was wel moeilijk maar moet wel voldoende zijn. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs.

Bij mij was het probleem gewoon hoe saai die teksten wel niet waren man . Dat kwam goed uit want er was een gloednieuwe achtbaan die ik zeker uit wilde proberen. Maar succes allemaal die zich in de examen periode bevindt. Ik zette egt net de laatste letter neer en toen zei mn leraar dat het tijd was. Ik sta er twijfelachtig voor, ik hoop dat ik het haal.