DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartInformatie over onderwijs in stadsdeel Amsterdam-Noord.

Over Onderwijs In dit krantenartikel in het Algemeen Dagblad van 12 oktober wordt aandacht gegeven aan virtueel onderwijs. Je kunt veel gebruikte Parel-publicaties on line raadplegen, downloaden of printen. Duizenden links naar kennisbronnen over allerlei onderwerpen. Parel biedt handreikingen om leermiddelen te beoordelen op hun bruikbaarheid in de multiculturele samenleving.

Om de hoge kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen wordt aan het einde van het semester het semester als geheel geëvalueerd en worden er voorstellen geformuleerd om het onderwijs nog beter te maken. De informatie is afgestemd op uw profiel dat u zelf heeft samengesteld. Hier worden echt de belangrijke beslissingen genomen, zoals de genoemde overgang van 42 naar 40 collegeweken.

Het betreft alleen Nederlandstalige diploma’s of diploma’s vertaald door erkende tolk. Nu is er een interim-bestuur dat per 13 januari zal aftreden en daarna zijn er een aantal vacatures. De volledige tekst van het ondertekende convenant is als bijlage toegevoegd.