DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartJe klaagt over het gebrek aan taalvorming, laat mij klagen over gebrekkige meningvorming.

Taalvorming is een taalaanpak waarbij vertellen, schrijven, tekenen en lezen op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden zijn. Welke vragen stel ik zodat het makkelijk is om iets te tekenen en op te schrijven en wat vraag ik vooral niet. Wij moeten heel goed en heel vaak naar de kinderen kijken om anderen te kunnen vertellen wat taalvorming is.

De bijdrage die Taalvorming levert aan de kwaliteit van de affectieve taalontwikkeling van kinderen, is een meerwaarde ten gunste van het cognitieve, technische, taalonderwijs. Manja Heerze reageert op het forum van Bart van der Leeuw op blz. Met taalvorming kun je meteen beginnen, ook als je met een taalmethode werkt. Noord Nederlandsche Boekhandel, Friese en Nederlandse Boekhandel, meer dan 200,000 titels online. Taalvorming is een feite geen methode maar een wijze van denken en een werkvorm.

De consulenten van de stichting Taalvorming ontwikkelen werkwijzen en projecten die de affectieve taalvorming bij kinderen ondersteunen. Mijn haren staan een beetje overeind en ze moeten plat. De medewerkers van de Stichting Taalvorming en Taaldrukken hebben jarenlange ervaring binnen alle vormen van onderwijs, het bedrijfsleven en het welzijnswerk. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel.

In het basisonderwijs wint taalvorming terrein als een noodzakelijke aanvulling op taalonderwijs via methodes. Zintuiglijke waarnemingen zijn bronnen waaruit iedereen kan putten. Deze week laten wij u kennismaken met de Stichting Taalvorming.

Daarnaast zijn archtergrond artikelen opgenomen over Taalvorming; Taaldrukken; Taalexpressie; Taalvisualisatie en Taal en Beeld. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Onze kinderen kunnen goed kunnen en dat goed kijken ook goed voor taalvorming. Overname van dit artikel is toegestaan onder vermelding van de bron. Taalvorming is een onmisbare schakel in de verbetering van de taalaanpak op school.