DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartJe krijgt vijf dagen, 2 uur per dag les van onze gekwalificeerde docent Frans.

Docent Frans De cursus vormt een goede basis voor verdere uitbreiding van uw Frans. In de week van 18 september kunt u een proefles bijwonen. De groep is bestemd voor vergevorderde sprekers van de Franse taal. Goed communiceren vergt meer dan alleen helder taalgebruik.

Als u op school enkele jaren Frans heeft gehad maar de taal nog niet beheerst is dit een passend begin niveau. De manager, de baas, de leidinggevende, de chef, de stuurman. De cursus wordt gegeven aan mensen die drie tot vijf jaar Frans hebben gehad op school en de taal niet meer beheersen. De cursussen beginnen weer in de week van 25 september. De cursus is bedoeld voor mensen die geen Frans hebben geleerd op school noch elders Franse les hebben gevolgd. Met ingang van heden tot circa half feruari ter vervanging va.

Is het zuiver Frans Frans, of een dialect? Maar misschien hoeft dat niet en weet de sectie Frans dat wel. Wanneer u in een eindcategorie zit, wordt de knop Verder donker blauw, net als de knop Annuleer. Dit is een midden niveau, geschikt voor hen die hun weggezakte basiskennis van het Frans uit willen breiden.