DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartJe leest publicaties over de identiteit van de openbare school.

Openbare Scholen Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare school. Jij wil de koran onveranderd behouden en niks convenant maar je bent het wel ook oneens met de idiotie van die haatpassages. Je leest publicaties over de identiteit van de openbare school. Wel naar anderen kijken en niet naar jezelf of je eigen achtergrond vind ik dan ook een trieste constatering. Aan de keuze van ouders voor een bepaalde openbare basisschool dient voorzover mogelijk gehoor gegeven te worden. Op 1 mei worden de ouders van de voor het volgende schooljaar ingeschreven kinderen door de school schriftelijk ge´nformeerd of hun kind kan worden toegelaten. Schoolgids openbare basisschool De Lindt in Helmond. Minder dan drie miljoen euro zou volstaan om nu een groep docenten bij elkaar te brengen waarop scholen een beroep kunnen doen. Op de rest van je opmerkingen zal ik niet ingaan, dat is niet de moeite waard, vind het wel oprecht jammer dat je je in deze zo kinderachtig opstelt.

Dan kun je jezelf af gaan vragen of het nog uberhaubt onderwezen zou moeten worden. De christelijke naastenliefde kun je ook niet-christelijk vertalen. Het gaat erom dat jouw overtuiging dat afstand genomen moet worden van die haatpassages ook bij de andere moslims in nederland gemeengoed gaat worden. Misschien moet je bovenstaande alinea een paar keer overlezen en eens vergelijken met het evangelie van Thomas. Oh ja, volgens mij proberen we de kinderen op school liefde en wijsheid bij te brengen. Geen excuses willen doen voor een openlijke beschuldiging die niet gegrond blijkt te zijn is een zwaktebod en al helemaal als je dan ook nog eens voorbeelden aanhaalt die van toepassing zijn van jezelf. Ik blijf twijfelen aan je zolang je niets aan de heilige schrift wilt wijzigen anders als met de mond. Handreikingen voor openbaar onderwijs in de basisvorming. In de wetenschap moet je eerst ervaren zien en dan pas komt er geloof. De aard van de festiviteiten verschilt echter per school.