DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartJuist in dit geval is de eigen situatie zeer bepalend voor de perceptie.

Havo Wiskunde B Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Juist in dit geval is de eigen situatie zeer bepalend voor de perceptie. Ti83 op de pc! Downloaden en unzippen naar een zelf te kiezen map. Verband tussen permutaties en combinaties met voorbeeld. De door de PEPcommissies voorgestelde richting heeft onze instemming.

We weten dat de omstandigheden voor docenten op school heel verschillend zijn. Die voorstellen dienden als inspiratie voor de PEPcommissies en de veldraadpleging. De computer geeft je in 4 hints de mogelijke factoren.