DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartKinderen zijn vaak druk; dat hoort nu eenmaal bij het kind-zijn.

Drukke Kinderen Kinderen zijn vaak druk; dat hoort nu eenmaal bij het kind-zijn. We zijn ooit bij een kinderarts geweest na een ziekenhuisopname van de oudste i. Een druk kind is moeilijker te sturen dan andere kinderen. Een druk kind is gebaat bij een duidelijke structuur. In de tweedaagse training oefenen deze begeleiders het voeren van consultatieve gesprekken met leerkrachten en interne begeleiders in vastgelopen situaties rondom druk gedrag van kinderen. Want een kind met ontevreden ouders kan nooit gelukkig zijn. Sommige kinderen zijn in de ogen van hun ouders erg druk. Voor impulsieve kinderen is reflecteren op eigen gedrag en werk extra moeilijk. De training is geschikt voor een groep van twaalf tot 18 deelnemers en bestrijkt een hele dag. Leeftijdsgenootjes ontlopen het kind, worden kwaad of lachen het uit.

Het biedt leerkrachten en hun intern begeleider mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden op het terrein van handelingsgericht werken met jonge kinderen in risicosituaties aan te scherpen. Een kind wil weten dat hij ertoe doet voor zijn omgeving, vooral zijn ouders. Ze kunnen niet stoppen met druk doen, ook niet als dat van hen verwacht wordt. Samenwerken doet een krachtig beroep op de sociale vaardigheden van een kind.

Belonen van goed gedrag doe je niet met geld of cadeaus, maar met een lach, een grapje, een aai over zijn bol, een extra knuffel, of samen iets ondernemen zonder de anderen. Daarbij staat de eigen praktijk centraal,ligt de nadruk op leren van elkaar en is er ruimte voor reflectie op het eigen handelen. Word dan niet boos, maar help hen bij het vinden van oplossingen.

Ook onveiligheid en angst kunnen invloed hebben op het ontstaan van druk gedrag, evenals de manier van opvoeden. Zorg ervoor dat je kind een vriendschap kan ontwikkelen. Bovendien lijkt het of ze niet beseffen wat je zegt of doet. Beloning in het vooruitzicht stellen werkt niet, de kamer uit sturen of ze gaat vrolijk of ze maakt in de ruimte waarheen ze gestuurd wordt een grote bende, een tik op de billen lacht ze vaak om. Zorg er dus voor dat je je tolerantiegrens flink omhoog brengt, en gebruik humor. Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht, of een vorm van onmacht, of een signaal dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Het kind zal snel wegdromen en wil steeds iets anders. In de training staat het handelen van de leerkracht centraal.