DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartLuc Tournier, De Stoep in Luc Tournier 70, Amsterdam, Meulenhoff, 1977, p.

Meulenhoff Examen Luc Tournier, De Stoep in Luc Tournier 70, Amsterdam, Meulenhoff, 1977, p. In de oude wereld trachtte men te begrijpen, in de nieuwe wil men weten. Op 25 april werd alvast op waardige wijze afscheid van de school genomen met ludieke acties en een fantastisch examenbal. Informatie over hoe je over Esperanto kunt informeren.

Vrijdag 2 juni werd de eerste periode van het centraal examen afgesloten met het examen muziek voor VWO. Inmiddels waren beiden als lid geaccepteerd van de Nederlandse beroepsvereniging BKK, en was Chris benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en van het Pencentrum. Informatie over Esperanto in het Portugees en in het Esperanto. De rioolgaten even boven het watervlak bloot in de grachtwallen, zwartachtig druipend. Een omvangrijke adreslijst aanmelding is vrijwillig!.

Allyson Ames, Milos Milos, Eloise Hardt, Robert Fortier en Ann Atmar. De home-pages van de Wereld Esperanto Jongeren Organisatie. Hoe je je linux-doos kunt aanpassen voor het gebruik van het Esperanto. De shortlist voor de Gouden Doerian wordt bekendgemaakt op 4 maart a.