DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartMasteropleiding en lerarenopleiding Filosofie en Educatie.

Opleiding Filosofie Kinderfilosofie in NederlandKinderen van scholen uit allerlei landen van Europa schrijven in deze krant. Elke variant heeft een cursusduur van vijf jaar en omvat 300 European credits ec. Je zult merken dat de filosofie voorgoed je manier van denken zal be´nvloeden. De vergaderingen van het faculteitsbestuur zijn niet openbaar. In de cursus Filosofie maak je kennis met de belangrijkste filosofische denkrichtingen.

De opleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied oude stijl kan niet meer worden aangevangen. Het faculteitsbestuur is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur. Na deze opleiding kun je echter ook flexibel werken. De faculteit staat onder leiding van een faculteitsbestuur, bestaande uit de decaan, tevens voorzitter, en twee andere leden, waaronder een student.

Zo is je opleiding prima te combineren met je baan. Historische personen, genealogie en heraldiek, mythologie, militaria en marine, lokale geschiedenis, enz. Wijsbegeerte en cursussen Filosofie van Recht en Sociale Wetenschappen. Planeten, sterren, big-bang, zwarte gaten, heelal, enz. De master omvat twee jaar, er vanuit gaande dat de huidige studiefinanciering van deze opleiding behouden blijft. Het faculteitsbestuur bevestigt binnen zeven werkdagen de ontvangst van het beklag en stelt de indieners in de gelegenheid om binnen een door hem te bepalen termijn een toelichting op het beklag te geven.

Indien de faculteit deelneemt in een gemeenschappelijke opleiding met een of meer andere faculteiten, regelt het faculteitsbestuur het aandeel van de faculteit in het bestuur en de middelenverdeling van die opleiding. Duizenden links naar kennisbronnen over allerlei onderwerpen. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. Alles met betrekking op de mens, voeding, farmacochemie, chirurgie, psychiatrie, dermatologie, geneeskunde studeren, medicijnen, ziekten algemeen, oncologie, urologie, enz. Geschiedenis van de filosofie in Nederland en VlaanderenVan de oudheid tot de 21ste eeuw. Met de cursus Tuinarchitectuur zet je de eerste stap naar de aanleg van jouw droomtuin of die van iemand anders.