DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartMet een eerstegraads lerarenopleiding Nederlands kun je direct instromen in de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur.

Daarnaast kun je via een premasterclass instromen in de volgende masteropleidingen. Daar zitten ook mooie posters bij, die je zou kunnen gebruiken. De plaats en de betekenis van Jan Harmens Krul in het literaire leven van Amsterdam in de zeventiende eeuw in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1962-1963. Wynyard; The bisonhide en in 1953 Siam adventure;Black fish mystery; Adventure on the alm; alle boekjes zijn vele malen herdrukt. Het literair opstel bij het examen voor Nederlands MO-B.

Wij hebben expertise ingehuurd bij Kunst Centraal een organisatie culturele activiteiten voor scholen verzorgt. Voorts schreef hij hoofdartikelen in De Katholieke Gids te Soerabaia en artikelen over onderwijs en catholica in Het Soerabaia's Handelsblad en in talrijke andere onderwijsbladen. Groningen 1959 Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem 2. Andreas Cappelanus 'De arte honeste arnandi'en de abele spelen in Spiegel der Letteren 5, 1961, p. Ik wil de kinderen dus dingen leren over kunst, maar ook wat produceren. Op onze school gaan we in mei ook starten met een kunstproject.

Auriacus, sive Libertas saucia 1602 van Daniel Heinsius. Verder zou ik het een en ander vertellen dmv dia, video. Dat eerste is natuurlijk vooral in je eigen belang. Ik ga nog met de kinderen een stilleven maken zonnebloemen van Van Gogh en laat ze hunverhaal over kunst in het net overschrijven en er een tekening bij maken. Ik heb laatst een leuk en bruikbaar boekje gekocht.