DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartMet een verplichte toets voor taal en rekenen wil de minister de kwaliteit van de basisscholen onderling kunnen vergelijken.

Met een verplichte toets voor taal en rekenen wil de minister de kwaliteit van de basisscholen onderling kunnen vergelijken. In elke nieuwsbrief staat vermeld hoe u zich weer eenvoudig af kunt melden. Ook helpt het veel een kind hardop te laten voorrekenen. Voor het werken met de lege getallenlijn heeft men een handleiding nodig.

Kinderen WebhotelIn het Kinderen Webhotel kunnen kinderen leren Rekenen, Taal, Geschiedenis, Godsdienst en meer en ontspannen tegelijkertijd met spelletjes, een chatbox en mopjes. Vind ik het verschrikkelijk dat alles via de computer moet gaan. Ze worden als moeilijkere vormen beschouwd in de beginfase van het rekenen. Daarvoor verwijzen we naar de gangbare rekenmethodes. Alle leerlingen van de basisschool moeten in hun laatste jaar getoetst worden. Van trainingen op het gebied van Treasury en finance tot In-company programs.

Slecht rekenende studenten moeten aan het eind van hun eerste jaar, na hun bijlessen, nogmaals de test maken. Dat is een eerste vereiste om tot oplossingen te komen. Niet ieder kind wat moeite heeft met rekenen heeft dyscalculie. Of heeft het aantal al een bepaalde structuur, bijv.

NetwijsNetwijs is het internetportal voor leerlingen van de basisschool. Ik besef dat er veel ongenoemd is gebleven en er veel meer toegelicht zou kunnen worden. Linguaphone NederlandsSnel, eenvoudig en goedkoop thuis een taal leren. En dat vind ik slecht, zij moeten immers de kennis overdragen aan de komende generaties. De wildcard staat voor 0 of meer willekeurige tekens.