DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartNa de examenperiode stelt de examencommissie per student de resultaten vast voor de leergang.

Eindexamen Resultaten 2006 Na de examenperiode stelt de examencommissie per student de resultaten vast voor de leergang. Artikel 13 van het examenreglement blijft onverkort van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan na schriftelijke aanvraag een verlenging met één jaar toegestaan worden door het Academisch vormingsinstituut voor leraren. De ombudspersoon is een vertrouwenspersoon die bemiddelt tussen examinatoren en studenten. De ex-pat, de grensarbeider en het pensioenrecht m.

Alle verwijzingen in deze regeling en dit reglement naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als op mannelijke personen. Het pensioenrecht omvat niet alleen de wettelijke pensioenen. Behoud van examencijfers is toegestaan voor zover de termijnen voor het afwerken van de academische lerarenopleiding zoals gespecificeerd in artikel 71 worden gerespecteerd.

Het pensioenrecht wordt daarbij als een zeer breed domein benaderd. De examencommissie neemt de uiteindelijke beslissing. Waar in deze regeling en dit reglement sprake is van "de faculteit", betekent dit voor de Campus Kortrijk dat de subfaculteit daar de betrokken beslissing kan nemen. De voorzitter van de examencommissie is professor Yves Stevens.