DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartOm de kinderen en jongeren te bereiken wordt er vooral gewerkt via een netwerk van plaatselijke kernen.

Het spel is het natuurlijke medium van kinderen, en dient onder andere om te verwoorden en te verwerken wat er in hun wereld gebeurt. De imaginaire wereld van het spel biedt aan het kind enige veiligheid en macht. Om de kinderen en jongeren te bereiken wordt er vooral gewerkt via een netwerk van plaatselijke kernen. In vele Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland werken therapeuten die een gespecialiseerde opleiding volgden in de speltherapie. Kinderen en jongeren worden gedefinieerd als iedereen tot 25 jaar.

Vaak beschikken kinderen nog niet over de nodige taalvaardigheid om precies uit te drukken wat hen raakt en bezig houdt. Middelen daarbij zijn poppen, figuren, tekeningen, foto's, zandbak, kostuums, enz. In de speltherapie wordt gebruik gemaakt van de capaciteit van het kind om spelenderwijze uitdrukking te geven aan innerlijke processen. Alhoewel er formeel geen ondergrens is, ligt de feitelijke ondergrens momenteel op 6 jaar.

Sommige daarvan worden met behulp van speltherapie behandeld.