DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartOndanks het gevecht om de braindrain is de overheid niet zo verstandig om de kunstmatig geinstalleerde verschillen met buitenlandse diplomas te beeindigen.

Diplomas Ondanks het gevecht om de braindrain is de overheid niet zo verstandig om de kunstmatig geinstalleerde verschillen met buitenlandse diplomas te beeindigen. Mijn dochter is leerplichtig, maar als zij het niet naar haar zin heeft op de school waar zij op zit is er voor haar geen alternatief aanwezig als om zich ziek te melden of ongeoorloofd afwezig te zijn. Na het rapport van de commissie Blok is de discussie over de integratie van allochtonen begonnen.

Geen diploma's nodigVoor het basisbedrijf is geen diploma nodig. De studenten die in een jaar de propedeuse halen, voor de deeltijdstudenten in twee jaar, ontvangen het propedeusediploma tijdens een uitreiking in de derde week van september. Het machteloosstaan van ouders en kinderen als het met de school niet werkt. De Ubuntu software suite omvat meer dan 16000 applicaties.