DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartOnderwijsverandering begint met een visie; een visie die burgerrechten en de rechten van het kind respecteert.

Topicus Onderwijs heeft bewezen deze ambitie te kunnen waarmaken. Ik ben sinds enkele jaren lid van de Eerste Kamer, bekleed tevens diverse commissariaten en ben daarnaast president van de Hay Vision Society. Inclusief Onderwijs is daartoe een van de sleutels.

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest is een lyceum, dat voorbereidt op hoger onderwijs en dat vanuit zijn traditie meer wil bieden dan een standaardpakket. Bent u niet tevreden over de gang van zaken op de school van uw kind? Meerkring hanteert een klachtenregeling, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wat deze personen voornamelijk bindt is hun gemeenschappelijke interesse in kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen. Samen met onze opdrachtgevers komen tot nieuwe antwoorden op vragen, tot het creŽren van kansen. De Nederlandse regering wil dat de strikte scheiding tussen speciaal en gewoon onderwijs wordt opgeheven en dat gehandicapte leerlingen kunnen kiezen voor ondersteuning op de gewone school.