DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartOnze Minister geeft regels voor de vergoeding van de kosten en voor de beloning van de leden van de centrale examencommissie vaststelling opgaven.

Examen Bij een aantal vakken is het mogelijk een versie van het centraal examen te kiezen waarbij een deel van het centraal examen op de computer moet worden afgenomen. Om meer aandacht te vragen voor hun beroep zijn 600 clowns samengekomen op de clownconferentie in Mexico-Stad. Deze explicitering wordt uiterlijk bekend gemaakt in september van het schooljaar waarin het centraal examen wordt afgenomen. Tussen beide zittingen wordt de kandidaat in quarantaine gehouden. In deze regeling wordt de examenstof voor het centraal schriftelijke examen vastgesteld voor de vakken tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen vwo. Een summier overzicht van doelstellingen, leerstof en de numerieke aspecten van het onderwijs in de tweede helft van de 19e eeuw.

Onze Minister stelt een centrale examencommissie vaststelling opgaven in. In het begin zijn alle indrukken en ervaringen nieuw. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen.