DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartOp de Vrije School wordt grote aandacht besteed aan het ritmische beleven van het jaarverloop.

Wij willen een school die rust, ruimte en veiligheid biedt. Uitgangspunt hierbij is de manier waarop het wezen van de mens zich ontwikkeld en hoe dit begeleid kan worden. Een school, waar we met respect met elkaar en de omgeving omgaan, zodat iedereen kan spelen, leren en werken. De begeleiding richt zich op de totaalmens, naar lichaam, ziel en geest, waardoor hem de mogelijkheid wordt geboden zich naar alle kanten te ontplooien.

In het begin van de vorige eeuw maakte Rudolf Steiner de antroposofie bekend, van waaruit hij aanwijzingen gaf voor opvoeding en onderwijs. Egypte, Griekenland, 6e klas Romeinen en Middeleeuwen. Wil je weten waarom antroposofisch of verantwoord speelgoed beter is voor de ontwikkeling van het kind? Kijk dan eens hier. Door elk jaar opnieuw de jaarfeesten te vieren, vinden de kinderen een houvast in het tijdsverloop van een jaar.