DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartOuders krijgen een actieve rol toebedeeld in de therapie.

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. De cursussen in ons nascholingsaanbod richten zich op hulpverleners die werkzaam zijn in GGZ-instellingen en in eigen praktijk. Soms zie je kinderen die vanuit liggende houding naar zithouding komen in plaats van kruipstand gaan. Lonneke is 8 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest. Ouders krijgen een actieve rol toebedeeld in de therapie. Ik probeer ook te weten te komen wat het kind graag zou willen. Meer over begeleiding bij sensomotorische therapie . Hoor jij bij de groep kinderen die niet zo veel, fijn of goed beweegt, dan kun je daar wat aan gaan doen. De motorische ontwikkeling van een baby ontwikkelt zich verder door signalen opgevangen met de ogen, de oren, de huid. Het belang van het kind staat te allen tijde voorop.

Er zijn manieren om naar probleemgedrag van kinderen te kijken. Met een stoornis moet je leren leven, een belemmering kan worden weggenomen. Wat wel opvalt, is dat ze soms hele vieze schoenen heeft. Een andere mogelijkheid is, om het kind te laten tekenen. Op jonge leeftijd is het veel makkelijker om te helen dan later. Hier in Nederland is er geen oorlog met geweren en tanks.

Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk en duurt ongeveer een uur. Verschillende kindertherapeuten zijn hierbij aangesloten. Wirksam gegen Schwellungen, Schmerzen und Hämatome. En dan wordt hij door een sluipschutter neergeschoten. Ik ging mee met de klas van mijn dochter van 4 naar de kinderboerderij. De therapeut praat met het kind als het kind dat wil en kan.

Een andere methode, die ik vaak gebruik, is het spiertesten. Met name de ogen zijn ontvankelijk voor belangrijke sensorische gevoels prikkels, waarmee de motoriek het bewegen gestimuleerd wordt. Als die zithouding snel als stevig en stabiel ervaren wordt, kan dit kind zich gaan ontwikkelen tot een billenschuivertje. De integratieve kindertherapeut heeft een speelkamer.