DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartOver thematisch onderwijs in de vorm van verhalen, leest u meer over deze benadering.

Thematisch Onderwijs De basisschool voor gereformeerd onderwijs in Zwijndrecht. In de nieuwe kerndoelen is sprake van het leergebied ĎOriŽntatie op jezelf en de wereldí. Leesonderwijs in groep 3aIn groep 3a wordt leesonderwijs gegeven aan de hand van thema's.

In groep 3a wordt leesonderwijs gegeven rond een thema. Voor dove allochtonen is het moeilijk om de Nederlandse taal te leren beheersen. Pius X College geeft impuls aan intersectoraal onderwijs. Publicaties kunt u bestellen via de Producten Catalogus. Projecten ook in het 2e en 3e jaar is te vinden op de Homepage Thematische Projecten.

De docenten kunnen worden beschouwd als opdrachtgevers t. Het kan verkeren voor Haaksbergenaar Henk Oosterholt. Toetsing vindt doorgaans plaats in de vorm van een schriftelijk tentamen. Hij zocht foto's van zijn oma Aaltje en vond een nieuw familielid. Unieke collectie Nederlandse hedendaagse beeldende kunst.