DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartPassend onderwijs voor alle leerlingen is de inzet van het.

Een service waarmee u op de hoogte blijft van alle mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het terrein van Europa en het onderwijs. In het gezamenlijk spreekuuroverleg binnen GGz-Nijmegen wordt beoordeeld of een aanmelding past binnen het hulpaanbod van het Ambulatorium KJJ. In die rugzak zitten extra middelen voor het onderwijs op een reguliere school. De ontwikkelaars van digitale educatieve programma's en examens doen dat dan ook vaak niet. De doelgroep, leerlingen met een zintuiglijke beperking, is immers klein en daaraan is niet veel te verdienen. Subsidies voor de aanschaf van apparatuur en voor investeringen in infrastructuur.

De laatste bijeenkomsten zijn geweest en de opbrengsten uit het onderwijsveld en van de ouders zijn. Ook ondersteunt ze ouders bij het vinden van een reguliere school. In dit krantenartikel in het Algemeen Dagblad van 12 oktober wordt aandacht gegeven aan virtueel onderwijs. Dat kan aangepaste software zijn of een vergelijkbare, maar wel leesbare opdracht voor deze specifieke doelgroep. Een Regionaal Expertise Centrum REC bundelt de expertise van scholen voor speciaal onderwijs in een regio.