DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartPeriode 11Let op!Tweedaagse cursusZaterdag 26 enmaandag 28 mei(dus niet 27 meii.

Vwo Wiskunde A Het materiaal sluit aan bij Getal en Ruimte 3V2 Hoofdstuk 8. Periode 11Let op!Tweedaagse cursusZaterdag 26 enmaandag 28 meidus niet 27 meii. Zie het item grafische rekenmachine in het onderwerp Hulpmiddelen voor de meest actuele informatie over dit onderwerp.

In principe zal alle examenstof behandeld worden behalve het onderdeel combinatoriek. Maar staat je je er niet op blind! We kunnen je er in de avonduren mee helpen als dat nodig is.

Mocht alles tegenzitten, dan is er altijd nog de Herkansingscursus. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Heb je moeite met een van bovenstaande onderwerpen, dan leggen we deze natuurlijk graag aan je uit op de 1e avond.