DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartRaadpleeg dan het Elektronisch Groene Boekje versie 3.

Groene Boekje Deze alternatieve spelling, De Witte Spelling, zal bestaan in een hernieuwde uitgave van de Spellingwijzer van het Genootschap Onze Taal, in de wandeling het Witte Boekje geheten. Veel Nederlandse zegswijzen zijn letterlijk uit het Latijn overgenomen. Hier vindt u de meest recente artikelen uit het weekblad Elsevier.

Op het bungalowparkje is bovendien een zwembad voor gemeenschappelijk gebuik aanwezig. De uitgeverij wil daarmee ‘jongeren interesseren voor het geloof’. Het woord Habseligkeiten ‘iemands hebben en houden’ is door specialisten aangewezen als het mooiste woord uit de Duitse taal. Het gaat slecht met de woordenschat van jonge mensen. De provincies waar Nedersaksisch wordt gesproken, willen dat deze taal dezelfde status krijgt als het Fries. Dat gaat in Vlaanderen en Nederland niet onopgemerkt voorbij.