DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartRaadpleeg ook de beschrijving van deze studiemiddag.

Alle Opleidingen Van Je bedenkt innovatieve en duurzame technologische oplossingen voor de productie van voedsel en andere agrarische producten. Vult u in ieder geval de informatie in die we nodig hebben om te kunnen reageren. Een vervanger sturen is altijd zonder meerkosten mogelijk wel tijdig melden s. En dat is belangrijk, juist omdat onze natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden.

Je komt met voorstellen die de kwaliteit van leven vergroten. Je wilt je inzetten voor een goede leefomgeving, ook in de toekomst. Deze BSc opleiding biedt jou de mogelijkheid het expertiseveld van de Life Sciences te verkennen. Je switcht makkelijk tussen biologische, scheikundige en technische kennis. Je houdt je bezig met toegepaste communicatie op het gebied van de life sciences zoals voeding, gezondheid, groene ruimte, water en milieu. Hiermee word je een econoom die oplossingsgericht denkt.

Je kennis pas je toe in bijvoorbeeld de biotechnologie, medische wetenschap. Dat bereik je bijvoorbeeld door betere communicatie, een andere leefomgeving en mensgericht management. Je vergaart kennis en inzicht in exacte wetenschappen en plant, dier en leefomgeving. Zo zorg je voor een duurzaam leefmilieu voor mens, plant en dier. Je maakt plannen om land en water efficiŽnt te gebruiken. Je werkt aan revolutionaire wetenschappelijke ontwikkelingen in de biologie. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een oogstrobot of een slimme kasinrichting.