DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartReferentiesCases van Harvard Business School Publishing.

Harvard Business School Leuven Gent Management School, vormt een uitdaging. EindcompetentiesKunnen doorgronden van de verschillende soorten ICT-applicaties die gebruikt worden in een bedrijfscontext. Voor oefeningen die in groep worden gemaakt worden er begeleidende teksten beschikbaar gesteld. De rechtsnorm die als basis dient voor de verwerking van gegevens voor de dienst zal eveneens expliciet worden meegedeeld in de privacyverklaring van elke specifieke dienst. Dit maakt de toekenning van het gebruikersnummer mogelijk zodat de overheidsdiensten u bij het gebruik van de elektronische diensten correct kunnen identificeren. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar .

Gevoelige persoonsgegevens die via het Internet worden verzonden worden daarbij bovendien beveiligd door middel van codering, zoals door het gebruik van het SSL-protocol Secure Socket Layer. De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken. Als voorwaarde voor technologische integratie EAI, Content, Portal, enz. Het spreekt voor zich dat deze gegevens op een vertrouwelijke manier zullen worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen van de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De eventuele rechtsnorm op basis waarvan de verwerking van de gegevens voor de dienst wordt toegelaten zal eveneens expliciet worden meegedeeld in de privacyverklaring van elke specifieke dienst.