DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartScholen kunnen in 2008 nog gebruik maken van papieren minitoetsen.

Eindexamen 2008 Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk blijven, worden deze wel nauwkeurig omschreven. Binnen een kerndeel zijn de vragen in het algemeen chronologisch geordend. De syllabi voor vmbo zijn vastgesteld en beschikbaar via Examenblad. De toegestane drukken van de Bos-atlas zijn de 52e en 53e; de 51e druk van deze atlas is niet langer toegestaan. De opzet van het centraal examen zal niet afwijken van het patroon van voorafgaande jaren. We verwachten dat deze examens onder Windows Vista en Office 2007 goed zullen functioneren. Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak. Als alles dan naar wens verloopt, hopen we op de dag van de uitslag 31 januari a. Sinds het examen 2007 wordt geen vergroot examen meer op papier aan de scholen geleverd. Bij het centraal examen zijn naast de eindtermen van het examenonderwerp Utopie ook de eindtermen van de subdomeinen Centrale begrippen van de domeinen B, C en D afvraagbaar. Bovendien is het ICT-gebruik bij de praktijkexamens in dit overzicht opgenomen.

Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt. Grafimedia, transport en logistiek en voertuigentechniek maken geen deel uit van de vijf groepen. Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt.