DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartSensis heeft twee scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Speciaal Voortgezet Onderwijs Informatie en adresgegevens van Digitaal Leren en de Onderwijsportal. De weg was vanaf de zomer afgesloten, omdat er geluidsreducerend asfalt en een rotonde aangelegd moesten worden. Schoolkosten zijn kosten die samenhangen met school en onderwijs, maar niet wettelijk zijn vastgelegd en niet door de rijksoverheid aan de scholen worden betaald.

De Onderwijsraad vindt dat een grondige herziening tijd vergt. Fedde Zwanenburg, algemeen directeur Stichting FBK-Games en projectmedewerker Sport bij de gemeente Hengelo, is in Bulgarije gekozen tot penningmeester van Euromeetings. Die worden door het Huis voor Europa georganiseerd. Scholing en vorming moet beginnen in een vroeg stadium, bijvoorbeeld in de vorm van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, en dient tot op hogere leeftijd gewaarborgd te zijn, bijvoorbeeld door een op maat gemaakt aanbod voor senioren.

Pedagogische huisstijl Omgaan met kinderen is belangrijk in de vso-school. Verschillende fondsen maken deze activiteiten mogelijk. De werkzaamheden aan de Berfloweg vorderen elke dag. De interactie met kinderen is een van de gereedschappen van de volwassenen om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen.

Samen opzetten en voorbereiden van ICT-trainingen met docenten. Het financiŽle overschot loopt volgend jaar op tot ruim twee miljoen. Ook worden bewoners intensief betrokken bij het buurtbeheer. Donderdag 12 oktober is op de Markt in Hengelo het startsein gegeven voor de Finse Weken. De regeling voor leerlingenvervoer is vastgelegd in een verordening.

De riolering wordt vervangen en ook wordt de straat opnieuw ingericht. Burgemeester Kerckhaert heeft 13 oktober een bijzondere stoel in ontvangst genomen, die is beschilderd door de verstandelijk gehandicapte kunstenaar DaniŽl Oostdam. De ondersteuning die Sensis biedt aan volwassenen richt zich op het leren omgaan met de visuele beperking. Als u er voor kiest een gedeelte van de bijdrage te betalen, dan kunt u dit op de overeenkomst aangeven.