DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartStichting Kennisnet Ict op school organiseert bijeen-komsten, Di-beter genoemd, waar mensen.

Ict Op School Op dinsdag 13 juni kregen vier lokale bestuurders een twee uur durend college op grote hoogte. Duizenden links naar kennisbronnen over allerlei onderwerpen. Net zoals in de Nederlandse studiecentra en provinciale steunpunten de infoavonden worden gehouden, organiseren de zes Vlaamse studiecentra de Open Deur Dagen. Om kinderen te leren om veilig om te gaan met internet. Microsoft legt de laatste hand aan Windows Vista, de opvolger van Windows XP. De virtuele wereld Second Life is virtuele campus van Harvard.

De Piusschool uit Abcoude wil graag beter gebruik maken van Google Earth . Applinet is gerechtigd de prijzen te allen tijde aan te passen. De vier zijn geloot uit de belangstellenden die zich tijden het VNG-jaarcongres in Maastricht registreerden voor de cursus Kijk op beleid. Je kunt hoofdletters en kleine letters gebruiken zoals je wilt. De wildcard staat voor 0 of meer willekeurige tekens.

Het 100ste vraagstuk is aangemeld bij de Kennisrotonde. Docenten kunnen zich vrijblijvend inschrijven via www.