DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartStudieattestenVoor alle opleidingen worden officieel erkende studieattesten uitgereikt.

Opleiding Organisatie Bij modulaire opleidingen wordt de leerstof opgedeeld in verschillende eenheden die los van elkaar gevolgd kunnen worden. Alle lineaire leergangen starten begin september en lopen over 40 lesweken tot eind juni. StudieattestenVoor alle opleidingen worden officieel erkende studieattesten uitgereikt. Lineaire leergangen bestaan uit 1, 2 of 3 klassieke studiejaren. Alle opleidingen worden bekrachtigd met officieel erkende certificaten, getuigschriften of diploma's.

Het onderwijs voor sociale promotie wordt op twee niveaus georganiseerd. Het onderwijs voor sociale promotie kan lineair of modulair worden ingericht. Omdat de cursisten zelf kunnen beslissen hoeveel eenheden ze tegelijk volgen kunnen ze zelf de duur van hun studie bepalen en zo hun studiedruk plannen.